Bergsrumsgaraget i Hjorthagsberget (Hjorthagsgaraget)

Översikt av projektet finns här.
Planbeskrivning laga kraft finns här
Plankarta finns här
Övriga handlingar om projektet kan du hitta här.