Vandring till tre utpekade platser för nybyggnationStadsbyggnadsnämnden beslöt 2022-01-27 att planarbete för 400 nya bostäder m.m påbörjas enligt Stadsbyggnadskontorets StartPM med tillagda önskemål från den blågröna majoriteten.

Eftersom Stadens informationen till de boende endast givits via internet erbjuder vi en vandring till de tre områden som hittills är kända. De skall rymma upp till 185 bostäder och lokaler. I en andra etapp skall resterande drygt 200 bostäder och lokaler presenteras.

Vandringen sker vid fyra tillfällen för att ge många möjlighet att delta.
måndag 13/6 kl 15-16 och kl 18-19
torsdag 16/6 kl 15-16 och kl 18-19

Vi samlas vid T-baneuppgången vid Artemisgatan (bredvid Folkkulturcentrum) och går Rådjusstigen-Gasverksvägen-förskolan-Gång- och cykelstigen till nedre T-baneutgången.
Vi ger en orientering om byggnationens omfattning och ändamål.
Om du har möjlighet kan du skriva ut vår vandringsguide (två sidor) och ta med den på vandringen.  

Vi ser fram emot att Staden i god tid före valet 11 september bjuder in till ett möte för de boende som utlovats. Inbjudan måste rikta sig även till dem som inte har tillgång till internet.

Välkomna!

Björn Gustafsson
Kerstin Markselius
kerstin.markselius@gmail.com
tel. 070 159 7412