Busslinje 55 ersätts av en förlängd linje 54

Trafikförvaltningens förslag klubbades i Trafiknämnden 2020-10-19.
Busslinje 55 från Hjorthagen mot Ryttarstadion-Östermalms IP-Stadion-Sturegatan-Kungsträdgården-Gamla Stan-Slussen-Södermalm dras in.
Den linjestäckning mellan Motalavägen och Erik Dahlbergsgatan via Storängsbotten som ursrungligen angavs ändrades i Trafikförvaltningens PM 2020-09-21 till den som visas nedan.
I det urspungliga förslaget skulle bussen köra mot nuvarande ändhållplats för linje 54 på Erik Dahlbergsgatan.
Förslaget försämrar likaså för boende i Norra Djurgårdsstaden och framförs i en kort mening utan någon motivering:


Bilden från Trafikförvaltningens PM 2020-09-21

Busslinjen blir en förlängning av linje 54 och byter också nummer till 54.
Den slingrar sig sen genom Östermalm nära T-banestationerna Karlaplan, Östermalmstorg och T-centralen och vidare mot Kungsholmen och Reimersholme.
De som skall till dessa platser kommer sannolikt att välja T-banan.
Busslinjens sträckning från Hjorthagen till Erik Dahlbergsgatan kan sen läggas ner i brist på trafikunderlag.

Någon motivering som grundar sig på resenärernas önskemål har inte givits.

Östermalms stadsdelförvaltning skriver i sitt tjänsteutlåtande att Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar inte innebär någon större påverkan på kollektivtrafiken inom eller till- och från Östermalms stadsdelsområde.

Östermalmas stadsdelsnämnd svarade på remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande men med ett yttrande av Rudolf Sjöstrand(S) m.fl.och Cecilia Enquist(V) där dom bland annat skriver:
"När busslinje 55 med ändhållplats i Hjorthagen ersätts med buss 54 förlorar inte bara Hjorthagen utan också hela Norra Djurgårdsstaden den enda linjen mot centrala Södermalm.
Resande från Hjorthagen med nya buss 54 förlorar också hållplatserna Storängsvägen och Östermalms idrottsplats, då bussen inte skall gå Södra Fiskartorpsvägen utan gå direkt till Storängsbotten från Gasverket.
Därmed förlorar resenärer med nya Hjorthagsbussen 54 närheten till Swartlings Ridskola, Ryttarstadion, Tennisstadion, GIH, Östermalms IP, Stockholms Stadion och promenadstråket genom Lill-Jansskogen till Valhallavägen, Engelbrektskolan och KTH."