Här vill Staden bygga 100 m höga silor


Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.

Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70 %, fartygstrafik 125 %, tåg med ca 20 %

Samrådsmöte i Folkkulturcentrum torsdag 11 oktober, 16.30 – 19.30
Artemisgatan 19 uppgång från Ropstens T-banestation
En port in till Hjorthagen?

Vasakronan vill bygga ett nytt kontorshus
och Trafikverket en driftdepå för Norra länken
vid Midskogsgränd mittemot Fortums krafvärmeverkSå blir nya Gasklockan

Läs om bostadsutvecklaren Oscar Properties innan du köper


Gasklocka 4 rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.


Stadsmuséet visar på sin hemsida en fotodokumentation av gasklockan

Där finns också deras remissyttrande där dom avstyrkte rivningen


Nej till gångbro mellan Gärdet och Hjorthagen


Knasig cykelbana i Hjorthagen mellan Gärdet och Hjorthagen


Provdriften av Fortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk

återupptas 30 augusti
Verket drabbades samtidigt av en brand som dock kunde släckas på mindre än en timme.
Inga personskador skall ha inträffat.Läs senaste nyhetsbrevet för Norra Djurgårdsstaden


Du kan prenumerera på Exploateringskontorets nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden här


Född i Hjorthagen,

uppföljaren till romanen Hjorthagsprästen
Besök böckernas hemsida


Född i Hjorthagen


Fortums nya biobränsleeldade kraftvärmeverk proveldas med flis i början av februari.

Verket skildras i ett inslag i P1 MorgonGångvägen från Gasverksvägen till Hjorthagens IP stängs till 2018Läs Lars Epsteins blogg om temakvällen om den offentliga konstens uppgift i stadsutvecklingen


Mats Rehn fick ett löfe att Solveig Norrmans porträtt av Hjorthagens legendariske folkbildare och bibliotekarie Carl Nordström skall sättas upp i det framtida nya biblioteket i Norra DjurgårdsstadenMark- och Miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för OP-tornet, se vidare Östermalmsnytt

Ekbladet en nättidning med nyheter främst om Norra Djurgårdsstaden

Hjorthagens skola

Det pratas i Hjortis om att år 4-6 i skolan ska flyttas till Gärdesskolan, eftersom det behövs plats för många nyinflyttade barn.
Vad tycker ni föräldrar till skolbarn om detta och vad är beslutat? Vill någon informera här?
Berit Nyberg har kontaktat skolborgarrådet i Stockholm, för att få veta vad som händer. Vi återkommer när vi får information.

Hjorthagens vårdcentral

Oj, vi kontrollklickade på länken till Vårdcentralen och möttes av en skylt som säger:
Hjorthagen är stängd tills vidare.
Nå, det gäller inte hela Hjorthagen utan vårdcentralen.
Hur har Hjorthagsborna informerats om detta?
Blir det en ny vårdcentral i nya Hjorthagen? När?

Ett 14 våningars kontorshus vid Midskogsgränd

Midskogsgränd-Starkstrommen
Föreslaget kontorshus bredvid kraftvärmeverket under byggnad (Tengbom Arkitekter)
Lägesrapport om gång och cykelbron


Läge för den föreslagna gång- och cykelbron
Ryttareken nedsågad natten till den 14/11
Läs Lars Epsteins reportage i DN

Erik Lundbergs fantastiska foton visades nyligen på Galleri Korn
Du kan fortfarande titta på ett urval på nätet

Aktuellt om Duschparken


Östermalms stadsdelsförvaltning stöttar bildandet av ett boendenätverk

Nätverket har döpts till HIND, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, och två möten har redan hållits.
HIND kan driva frågor kring kommunikationer, mataffär, friluftsliv, energifrågor m m.
Mer information, bland annat minnesanteckningar från de första mötena, finns här
Du kan kontakta Nils Göransson om du vill delta:
tel: +46 761 242252
epost: nils.goransson@stockholm.se